یکی از روشهای استفاده از ماچا، تهیه دسر و شیرینی با پودر چای سبز ماچاست. دستورهای تهیه فراوان ماچا لاته، کوکی و دونات ماچا و غیره را می توانید در این صفحه مطالعه کنید.