[section bg_color=”rgb(243, 242, 231)”]

[row label=”Desktop” width=”custom” custom_width=”950px” visibility=”hide-for-small”]

[col span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” bg_color=”rgb(254, 254, 243)”]

[row_inner h_align=”center”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”0.3em” color=”rgb(41, 41, 41)”]

[gap height=”10px”]

شیوه ارسال

[ux_image id=”940″ image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”0.3em” color=”rgb(41, 41, 41)”]

[gap]

[ux_text font_size=”1″ line_height=”1.25″]

از آنجا که ماتسوتی هدف امکان دسترسی همه به ماچای با کیفیت را در اولویت خود قرار داده، حداکثر تلاش خود را در انجام این رسالت به بهترین شیوه و به نحو احسن می نماید.

در حال حاضر امکان ارسال محصولات ماتسوتی از روشهای زیر امکانپذیر است:

  • ارسال از طریق پست پیشتاز یا EMS به سرتاسر کشور که مطمئن ترین و مرسوم ترین روش ارسال ماست.
  • ارسال از طریق سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات پستی چون Tipax که در اینصورت خریدار باید درخواست خود را مطرح کند تا امکان برآوردن درخواست وی بررسی شود.
  • ارسال از طریق پیک که معمولا توسط شرکت های واسطه مانند اسنپ، تپسی، الو پیک و … صورت می گیرد. این نوع ارسال در صورت درخواست خریدار فقط در شهر تهران امکان پذیر است.

[/ux_text]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row label=”Mobile” width=”custom” custom_width=”950px” visibility=”show-for-small”]

[col span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” bg_color=”rgb(254, 254, 243)”]

[row_inner h_align=”center”]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”0.3em” color=”rgb(41, 41, 41)”]

روش های ارسال

[ux_image id=”940″ image_size=”original”]

از آنجا که ماتسوتی هدف امکان دسترسی همه به ماچای با کیفیت را در اولویت خود قرار داده، حداکثر تلاش خود را در انجام این رسالت به بهترین شیوه و به نحو احسن می نماید.

در حال حاضر امکان ارسال محصولات ماتسوتی از روشهای زیر امکانپذیر است:

  • ارسال از طریق پست پیشتاز یا EMS به سرتاسر کشور که مطمئن ترین و مرسوم ترین روش ارسال ماست.
  • ارسال از طریق سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات پستی چون Tipax که در اینصورت خریدار باید درخواست خود را مطرح کند تا امکان برآوردن درخواست وی بررسی شود.
  • ارسال از طریق پیک که معمولا توسط شرکت های واسطه مانند اسنپ، تپسی، الو پیک و … صورت می گیرد. این نوع ارسال در صورت درخواست خریدار فقط در شهر تهران امکان پذیر است.

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]