شیوه ارسال

روش های ارسال

از آنجا که ماتسوتی هدف امکان دسترسی همه به ماچای با کیفیت را در اولویت خود قرار داده، حداکثر تلاش خود را در انجام این رسالت به بهترین شیوه و به نحو احسن می نماید.

در حال حاضر امکان ارسال محصولات ماتسوتی از روشهای زیر امکانپذیر است:

  • ارسال از طریق پست پیشتاز یا EMS به سرتاسر کشور که مطمئن ترین و مرسوم ترین روش ارسال ماست.
  • ارسال از طریق سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات پستی چون Tipax که در اینصورت خریدار باید درخواست خود را مطرح کند تا امکان برآوردن درخواست وی بررسی شود.
  • ارسال از طریق پیک که معمولا توسط شرکت های واسطه مانند اسنپ، تپسی، الو پیک و … صورت می گیرد. این نوع ارسال در صورت درخواست خریدار فقط در شهر تهران امکان پذیر است.

روش های ارسال

روش های ارسال

از آنجا که ماتسوتی هدف امکان دسترسی همه به ماچای با کیفیت را در اولویت خود قرار داده، حداکثر تلاش خود را در انجام این رسالت به بهترین شیوه و به نحو احسن می نماید.

در حال حاضر امکان ارسال محصولات ماتسوتی از روشهای زیر امکانپذیر است:

  • ارسال از طریق پست پیشتاز یا EMS به سرتاسر کشور که مطمئن ترین و مرسوم ترین روش ارسال ماست.
  • ارسال از طریق سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات پستی چون Tipax که در اینصورت خریدار باید درخواست خود را مطرح کند تا امکان برآوردن درخواست وی بررسی شود.
  • ارسال از طریق پیک که معمولا توسط شرکت های واسطه مانند اسنپ، تپسی، الو پیک و … صورت می گیرد. این نوع ارسال در صورت درخواست خریدار فقط در شهر تهران امکان پذیر است.